Ny kemikalieskatt på professionell tvättstugeutrustning

Viktig information om ny skatt på kemikalier

Från den 1 juli 2017 kommer en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik att träda i kraft. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Även professionell tvättstugeutrustning kommer att belastas med denna skatt då tullnumren (KN Nummer) är detsamma som för hushållsmaskiner.

Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion av framtida produkter (Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik).

Produktgruppen ”vitvaror upp till 10 kg kapacitet” kommer att beskattas med 8 kr per kilo. Maxbeloppet för varje produkt är 320 kr plus moms, vilket alla PODABs produkter som beskattas kommer att nå. Vidare kan produkternas skattesats reduceras med 50 respektive 90 % om produkten inte innehåller de ämnen som skatten är till för att motverka. I detta fall reduceras maxbeloppet med 50 respektive 90 %.

PODAB har blivit kvalificerad som ”Godkänd Lagerhållare” vilket innebär att vi redovisar skatten till skatteverket.

Det får till följd att PODAB kommer att debitera den nyinförda kemikalieskatten vidare till köparen av produkten som omfattas av skatten. På fakturan kommer det framgå vilket belopp som härrör till kemikalieskatten för respektive produkt.

PODAB uppmanar samtidigt de kunder som i sin tur är ”Godkända lagerhållare” eller på annat sätt undantagna från skatten att kontakta oss på 031-752 01 31 så det blir registrerat i vårt affärssystem.

Har du frågor om skatt på kemikalier i viss elektronik? Kontakta Skatteverket på detta nummer: 010-572 23 80. Telefontider 09.00–11.30, 12.30–15.00.

Med vänlige hälsningar,

PODAB