Delningsekonomi, lång livslängd och innovativa lösningar
- så erbjuder PODAB hållbara alternativ 

Den gemensamma tvättstugan kan med rätta kallas en föregångare i delningsekonomi. För PODAB har den utgjort grundpelaren i snart 75 år. Med produkter som nyttjas länge och lätt kan uppdateras motverkas slit och släng. Toppat med spetsig innovation och ständig optimering, arbetar PODAB för att tvättningen ska ta mesta möjliga hänsyn till miljö, klimat, människa och ekonomi.

– Gör du rätt från början så blir det långsiktigt och därmed hållbart. En investering som håller under lång tid och kan moderniseras, är bättre för miljön och det som efterfrågas av kunderna, säger Jimmy Nilsson, vd på PODAB.

Bästa valet med god kunskap 

PODAB:s största miljö- och klimatpåverkan ligger i produkterna som erbjuds. Att verka för att kunderna väljer de mest miljövänliga alternativen blir därför ett viktigt mål för hållbarhet.

– Med hjälp av vår specialistkunskap vill vi vägleda kunderna till ett hållbart alternativ. Vi rekommenderar aldrig någon att byta ut fungerande utrustning eller försöker sälja in något större än det som behövs för att vi ska tjäna pengar. Däremot både uppmuntrar och hjälper vi våra kunder att uppgradera sina maskiner när det finns nya och mer miljövänliga lösningar tillgängliga, fortsätter Jimmy Nilsson. 

Utan några inskränkningar i kundernas val vill PODAB uppmuntra användaren till den bästa lösningen, till exempel presenteras alltid det mest miljövänliga först. Men även för att minska företagets egen direkta påverkan finns tydliga, mätbara mål som revideras med ambitionen att hela tiden utvecklas till det bättre. 

Spännande partner för hållbara innovationer

Tidigare i år berättade PODAB om sina samarbeten. Företaget MIMBLY är en spännande samarbetspartner för mer miljövänlig tvättning. Det är ett ungt företag som utvecklar metoder för mer hållbar vattenanvändning, bland annat filtrering för att få bort microplaster, som annars spolas ut i hav och sjöar när vi tvättar. 

Energisnåla maskiner och värmepumpsteknik – alltid bra miljöval

För att erbjuda så energisnåla alternativ som möjligt arbetar PODAB ständigt med att utveckla produkterna. Tvättmaskinerna är effektivare, tvättar rent på lägre temperatur och har låg restfuktighet. Låg restfuktighet (mindre fukt kvar i plaggen) innebär att den efterföljande och mer energikrävande torkningen förkortas. Automatisk doseringsutrustning kopplat till tvättmaskinerna gör att inte mer kemikalier än nödvändigt används. För torkning finns värmepump-produkter som mer än halverar energiåtgången jämfört med äldre metoder. PODAB:s mest miljövänliga produkter är märkta med en ECO innovation-symbol. 

Hållbara tvättråd på blogg och i sociala medier

För att öka kunskapen om hur vi kan tvätta mer miljövänligt delar PODAB tips och tricks kontinuerligt på en blogg som sen sprids via sociala medier. Och här finns även råd om annat som är bra att känna till och tänka på när man tvättar. 

Delningsekonomi
Delningsekonomi definieras som ett ekonomiskt system där tillgången till varor och tjänster delas mellan privatpersoner, utan kostnad eller till en avgift. Idag diskuteras begreppet och att öka gemensamt ägande/dela mer på saker som en viktig aspekt för att minska vår negativa miljö-och klimatpåverkan. 

 
 

För mer information kontakta:

Åsa Ahlström, Marknadschef, PODAB, tel 031-752 01 06,
Jimmy Nilsson, VD, PODAB, tel 031-752 01 31,

Din offertförfrågan

Lägg till fler produkter

    Tack för din offertförfrågan.

    Vi återkopplar inom kort. Du får även en bekräftelse skickat till din angvina mejladress.

    Koden: