Ett regnigt England upptäcker fördelarna med torkskåp

Regnland brukar många ibland lite skämtsamt kalla England. Och regnar gör det i så rikliga mängder att paraplyaffärerna i te.x London går riktigt bra stora delar av året. Men för många yrkeskategorier, och även för de som cyklar till jobbet, betyder det att man får arbeta i våta och fuktiga kläder även om det kan finnas tillgång till värmerum. 

 
För PODAB, specialisterna på professionell tvättstugeutrustning, innebär klimatet i England att det finns en betydande marknad för företagets torkskåp. Marknadsintresset börjar också ta fart sedan en ny återförsäljare intensifierat försäljningen mot olika marknadssegment. 

I Sverige förknippas torkskåp ofta med tvättning även om många använder torkskåp i andra sammanhang, exempelvis efter skidåkning. I England ser traditionen annorlunda ut. Istället för torkskåp har många företag värmerum för torkning av exempelvis arbetsoveraller. Det är också vanligt med torktumlare. 

Att England för några år sedan införde skatteavdrag för företag som investerar i cykelfrämjande utrustning, samt stora rabatter vid köp av ny cykel, gör att många fler cyklar. Antalet blöta medarbetare som inte hinner få sina kläder torra har därför ökat. Torkeffektiviteten i Englands traditionella värmerum är inte särskilt hög vilket PODABs torkskåp är. Likaså finns det stora möjligheter att reducera energikostnaderna med torkskåp vars automatik och effektivitet ger låg energiförbrukning.

- Marknadspotentialen för våra torkskåp är stor. Det visar det intensiva marknadsarbete som vår återförsäljare Renzacci UK har gjort. Förutom fördelarna med lägre energikostnader är det viktigt att de som exempelvis arbetar ute på fältet snabbt kan få sina kläder torra. Torkskåp tar dessutom mindre plats jämfört med värmerum och kan placeras ut så att torkmöjligheterna kommer närmare medarbetarna. För större installations-, service- och telekomföretag med mycket fältpersonal är det en viktig fördel, säger Jimmy Nilsson, VD på PODAB.

 

Med 3 000 kylrum blir det svettiga arbetsoveraller som behöver torkas 

Att England är världens största producent av frusen mat och har mer än 3 000 kylrum öppnar också en stor marknad för de svensktillverkade torkskåpen. Att arbeta i tjocka arbetsoveraller är svettigt, och i kylan omvandlas snabbt svett till is i plaggen. Med PODABs torkskåp torkar arbetskläderna snabbt, det gör arbetet enklare och trivsammare och ger en bättre arbetsmiljö.

Renzacci UK har lanserat en speciell webbplats som presenterar PODABs alla torkskåp för ett antalanvändarkategorier. Det minsta torkskåpet heter ProLine TS 4 och passar i mindre utrymmen på exempelvis kontor. ProLine TS 63 E och ProLine TS 93 E uppfyller behoven hos oljeraffinaderier, flygplatspersonal och telekombolag. ProLine FC 20 är utvecklat speciellt för brandkläder samt för industrier som använder stora och tunga plagg.

 

För mer information kontakta
Jimmy Nilsson, VD, jimmy.nilsson@podab.se, Tel 031-752 01 31

 

 

 

 

 

 

Din offertförfrågan

Lägg till fler produkter

    Tack för din offertförfrågan.

    Vi återkopplar inom kort. Du får även en bekräftelse skickat till din angvina mejladress.

    Koden: