PODAB Boka

Välkommen till PODAB Boka!

Här loggar du in för att boka tvättpass i din tvättstuga, se dina kommande bokningar samt avboka tider. Du kan även boka tvättid via bokningstavlan som sitter i anslutning till tvättstugan, via telefon eller surfplatta. Under din bokade tvätttid kan du öppna dörren genom att föra din nyckeltagg över läsaren som sitter i anslutning till dörren.

Boka via hemsidan

 1. Logga in
  Logga in med dina användaruppgifter i formuläret ovan.
   

 2. Boka tid
  Klicka på knappen med tre streck för att visa menyn på vänster sida.
  Om flera tvättgrupper finns tillgängliga i tvättstugan kan du välja den tvättgrupp vars schema som ska visas, i menyn. Med knapparna längst ner på sidan kan du välja vilken veckas schema som ska visas.
  Klicka på det tvättpass som du vill boka. Tillgängliga tvättpass är grönmarkerade, medan upptagna och passerade tvättpass är gråmarkerade. Dina bokade tvättpass är blåmarkerade och visas både i schemat och under ”Dina bokade tider”.
  I menyn finns dessutom knappar för att nå ”Inställningar”, ”Feedback” och ”Utloggning”.
   

 3. Avboka tid
  Klicka på det tvättpass du vill avboka i schemat eller på ”Avboka” vid tvättpasset i ”Dina bokade tider”.
   

 4. Inställningar
  Under Inställningar i menyn till vänster kan du ändra språk (till svenska, engelska eller norska) och lösenord.
   

 5. Logga ut
  Klicka på Logga ut i menyn.
   

 6. Använd bokad tid
  För din tagg över taggläsaren som sitter i anslutning till tvättstugan. Under tvättpass som du har bokat lyser nyckelsymbolen grönt, vilket innebär att du kan öppna dörren. Under övrig tid lyser nyckelsymbolen rött.
   

Boka via WallPad

 1. Logga in
  För din nyckeltagg över läsaren på WallPad.
   

 2. Boka tid
  Om flera tvättgrupper finns tillgängliga i tvättstugan, kan du välja den tvättgrupp vars schema som ska visas, under ”Du kan boka” på vänster sida. Med knapparna längst ner på skärmen kan du välja vilken veckas schema som ska visas.
   
  Tryck på det tvättpass som du vill boka. Tillgängliga tvättpass är grönmarkerade, medan upptagna och passerade tvättpass är gråmarkerade. Dina bokade tvättpass är gulmarkerade och visas både i schemat och under ”Dina bokningar” på höger sida.
   

 3. Avboka tid
  Tryck på det tvättpass som du vill avboka i schemat eller under ”Dina bokningar”. Svara ja på popupmeddelandet för att bekräfta din avbokning.
  Du kan även avboka alla dina bokade tider med knappen längst ner på skärmen.
   

 4. Logga ut
  Tryck på Logga ut längst ner på skärmen.
   

 5. Använd bokad tid
  För din nyckeltagg över taggläsaren som sitter i anslutning till tvättstugan. Under tvättpass som du har bokat lyser nyckelsymbolen grönt, vilket innebär att du kan öppna dörren. Under övrig tid lyser nyckelsymbolen rött.

Har du glömt ditt lösenord? Hör av dig till den som är ansvarig för tvättstugan.

Din offertförfrågan

Lägg till fler produkter

  Tack för din offertförfrågan.

  Vi återkopplar inom kort. Du får även en bekräftelse skickat till din angvina mejladress.

  Koden: