Tvättstugelösningar

PODABs hållbarhetsstrategi  

Hållbar tvättstuga för flerfamiljshus

På PODAB arbetar vi kontinuerligt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är tydlig - att skapa bekymmersfria gemensamma tvättstugor. Gemensamma tvättstugor är föregångare i delningsekonomi och en viktig aspekt för att minska vår negativa miljö‐ och klimatpåverkan. 

I en gemensam tvättstuga skapas förutsättningar för en ekonomisk och socialt hållbar utveckling och verkar för stora miljövinster genom en hållbar konsumtion. 

PODAB är miljö‐ och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att löpande utveckla företaget med hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i linje med de 17 mål som FN och världens ledare har beslutat om.

Hållbart med gemensam tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan, en plats att trivas i  

Vårt fokus är att öka resursfördelningen och främja användandet av gemensamma tvättstugor, istället för att använda individuella maskiner i varje lägenhet. Det går i linje med Mål 11, Skapa hållbara städer och samhällen. Vårt företag kan göra verklig skillnad här med produkterna vi faktiskt säljer. Den gemensamma tvättstugan är en väl fungerande delningsekonomi och bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Att skapa trivsel, tillgänglighet och trygghet i den gemensamma tvättstugan hjälper våra kunder att öka användandet av den, vilket i sin tur ger samhället en sundare resursfördelning som leder till stora miljövinster genom en hållbar konsumtion. 

Energisnåla torkskåp och torktumlare

Färre maskiner – bättre för alla 

Vi har även stort fokus på mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Den gemensamma tvättstugan ersätter tvättstugeutrustning i varje lägenhet. Produkter i en gemensam tvättstuga har en högre nyttjandegrad och en längre livslängd.  Låt oss utgå ifrån ett tio‐årsperspektiv för ett mindre flerfamiljshus med 30 lägenheter. Har alla tvättstugeutrustning i lägenheten kan man jämföra tillverkandet av minst 120 produkter (30 tvättmaskiner och 30 torktumlare som byts efter 5 år) med 4 produkter i den gemensamma tvättstugan som håller i minst 15 år. Inte nog med att man minskar miljöpåverkan i tillverkningen, mängden emballage, transporter och avfall minskar också.     

3-D skiss på hållbar gemensam tvättstuga

Mänskligt engagemang i närområdet 

Vi funderade över hur vi som företag kan göra mest hållbar nytta och kom fram till att vi ska bidra med det vi är specialister på, tvättstugeutrustning. Vi vill agera lokalt men verka globalt och det ska vara långsiktigt. Därför skänker vi varje år tvättstugeutrustning till Stadsmissionen i Sverige. Arbetet vi gör med Stadsmissionen är i linje med hur vi bäst kan hjälpa till att utrota utanförskap och fattigdom i vår närhet. Mål 1, Ingen fattigdom. Antalet hemlösa i Sverige ökar bland annat på grund av fattigdom och bristen på lägenheter. Vårt engagemang i Stadsmissionen är för att direkt hjälpa den gruppen av utsatta människor.   

Om de globala målen 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.  

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. De globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla.

 

Energisnåla produkter för gemensamma tvättstugan

Framtidens hållbara tvättstuga

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Bli inspirerad av våra kunder!

Vi har hjälpt många kunder till en mer trivsam, hållbar och effektiv gemensam tvättstuga. Framtidens hållbara tvättstuga är här!

Din offertförfrågan

Lägg till fler produkter

    Tack för din offertförfrågan.

    Vi återkopplar inom kort. Du får även en bekräftelse skickat till din angvina mejladress.

    Koden: