AF Bostäder - Proto & Sagoeken

Gemensam tvättstuga

AF Bostäder Proto

AF Bostäder är södra Sveriges största studentbostadsföretag. De äger och förvaltar studentbostäder i Lund. I verksamheten ingår även uthyrning av kommersiella lokaler i anslutning till bostadsområdena. De tillhandahåller idag ca 6000 bostäder.

I studentboende Magasinet skapade man 2016 en ny koncepttvättstuga, med ett upplägg och inredning som skilde sig från mängden. Samma koncept användes för att utforma nya tvättstugor i Lund; på studentboendena Proto och Sagoeken.

AF Bostäder lägger stor vikt vid att skapa en trevlig miljö för de boende. Inbyggda maskiner gör det enkelt att hålla rent. För att underlätta den dagliga driften har de byggt ett intilliggande servicerum. Maskinerna kopplas mot automatisk dosering och ett digitalt bokningssystem.

På studentboendena i Lund står nu tre unika tvättstugor klara med tvättstugeutrustning från PODAB som installerats av EP-service. 

Inspirerande tvättstugor 

När det var dags att planera och bygga tvättstugorna i de nya studentbostäderna; Proto och Sagoeken, tog AF Bostäder inspiration från den unika koncepttvättstugan på studentboendet i Malmö; Magasinet. Där hade man bland annat byggt in tvättmaskiner från PODAB och tapetserat med gröna naturmotiv. Eftersom de fått mycket positiv respons i samband med det projektet fortsatte de i samma anda i de andra nybyggnadsprojekten. 

”När vi planerade tvättstugorna ville vi skapa en bra upplevelse för de som tvättar. Göra något roligt av tvättstugan! Feedbacken vi har fått från de boende är att det är en trevlig miljö som bryter av mot andra tvättstugor”, säger Philip Stridh, teknisk förvaltare på AF Bostäder. 

Inbyggda maskiner 

Inom AF Bostäder vill de hålla saker och ting rent och snyggt, oavsett om det gäller utemiljö, trapphus eller gemensamma utrymmen. Det bidrar till ett bra engagemang och skapar en högre trivsel. Idén med att bygga in maskinerna var ett vinnande koncept som också gör det enklare för de boende att städa i tvättstugan. 

"Med inbyggda maskiner skapar vi tvättstugor med färre avställningsytor, vilket gör att man tar med sig saker därifrån och det är lättare att hålla rent. Det blir enkelt att göra rätt," säger Kristina Bondesson, Byggprojektledare på AF Bostäder.

Separat servicerum & automatisk dosering

En annan positiv aspekt med inbyggda tvättmaskiner och torktumlare är att ett separat servicerum kunde skapas i det frigjorda utrymmet bakom maskinerna. Det gör det oerhört enkelt att komma till på baksidan av maskinerna för att serva och sköta den dagliga driften. Det ger också en trivsammare miljö för hyresgästen. 

Maskinerna är även kopplade mot automatisk dosering och ett bokningssystem. På så sätt behöver inte hyresgästerna tänka på dosering, överdosering minimeras, och det blir enklare att hålla rent. Doseringsutrustningen fyller man på i servicerummet bakom maskinerna. 

Bra kundkontakt och återkoppling

AF Bostäder installerade sina första PODAB-produkter för ca 4-5 år sedan. "Vi hade tidigare maskiner från ett annat varumärke och rent krasst var vi inte nöjda med deras kundservice. Det viktigaste för oss var att hitta en leverantör som kunde leva upp till våra mjuka värden," säger Philip Stridh, teknisk förvaltare på AF Bostäder. Han tycker att kundkontakten har fungerat bra och att de får svar och återkoppling när de behöver det. Bo Nilsson är deras ansvarige säljare på PODAB. EP-service i Lomma, som är PODABs professionella partner, har installerat produkterna i alla tvättstugor och är AF Bostäders dagliga kontakt gällande exempelvis servicefrågor. 

AF Bostäder - Proto
 

I Proto har följande tvättutrustning från PODAB installerats:

AF Bostäder - Sagoeken
 

I varje tvättstuga i Sagoeken har följande tvättutrustning från PODAB installerats:

Det känns som att ni på PODAB
bryr er om kunden, värnar om den dagliga kontakten
och ni är inte mer ett samtal bort.

- Philip Stridh, teknisk förvaltare på AF Bostäder