Underhållsavtal

Underhållsavtal underlättar

Ett underhållsavtal är bra när du vill att tvättstugan ska vara driftsäker och bara fungera. Du får regelbunden förebyggande underhållsservice av produkterna och har förtur på servicebesök. Vi undersöker produkterna, gör rent och utvärderar friskluftsintag samt luftcirkulation i tvättstugan. 

Det ingår en noggrann rengöring av torktumlaren, rensning av samtliga filter och invändig dammsugning. 

En noggrann kontroll av avloppen utförs, samt rengöring och kontroll av luddlådorna. Efter genomfört servicebesök lämnas förslag på förebyggande åtgärder för att produkterna skall fungera ännu bättre.

Underhållsavtalet kan med fördel tecknas som ett fullserviceavtal där även reservdelar och reparationer ingår. Kontakta oss för mer information.