Hyr tvättstugeutrustning med fullserviceavtal - PODAB Finans

Ladda ner broschyren här.

Finansiering

Hyra tvättutrustning med fullserviceavtal

Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrustningen hyrs ut. I hyran ingår maskinen, service, reservdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Ni vet exakt vad tvättstugeutrustningen kostar per månad.

Fördelar hyresavtal

Genom PODAB Finans hjälper vi dig att teckna ett hyresavtal på valfria produkter.

Under hela hyrestiden ingår, förutom själva produkten, reservdelar, servicearbeten, årlig underhållsservice, uppgraderingar samt installation.

Under avtalstiden kan utrustningen bytas ut om behoven förändras. Hyresavtalen kan tecknas i 24-60 månader. Om ni önskar ha produkterna en längre tid kan en option om förlängning, till ett lägre pris, tecknas.

Genom att hyra utrustningen binder ni inte ert kapital, använder inte bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp ert kreditutrymme. Månadshyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte redovisas som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel eftersom ni i förväg känner till alla kostnader för hela avtalstiden.