Tack för ditt bidrag

Tävlingen pågår fram tom 25 september.

De tävlingsbidrag som är bäst går vidare. PODAB kommer då att kontakta de tävlande igen för att få bilder och mer information om tvättstugan. Vi kommer också att prata med föreningen/fastighetsägaren och få ett beslut att de vill medverka. Sedan kommer vi att välja ut det bästa bidraget.

Med Vänlig Hälsning,
PODAB