Användarvillkor

Copyright

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - som publiceras på denna site tjänst är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål förutsätter tillstånd av AB PODAB.

 

 

Information om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,

  • vad dessa cookies används till och

  • hur cookies kan undvikas.

Vad använder sajten cookies till?

Sajten använder en sessioncookie för att hålla reda på om man är en gäst eller administratör av webbplatsen. Denna cookie tas bort när man stänger webbläsaren. Den inledande informationssidan om cookies visas enbart vid det första besöket på webbplatsen. För att detta ska fungera krävs att besökaren accepterar cookies.

Hur undviker du cookies på sajten?

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.