Energieffektiva lösningar för en bättre miljö
Energieffektiva lösningar för en bättre miljö
Spara vattem och energi - WSS

Miljö & kvalitet

Tvättar med omtanke om miljön

Många av våra produkters fördelaktiga egenskaper gynnar även miljön. Exempelvis klimatsmarta innovationer som WED-trumman, WSS och det unika kaskadmönstret sänker vatten- och energiförbrukningen betydligt. Med vårt doseringssystem Pump-o-tronic® blir doseringen av tvätt- och sköljmedel alltid korrekt. Överdosering är annars ett stort problem som leder till onödig belastning av känsliga miljöer.

Spara el och vatten

Våra tvättmaskiner har blivit effektivare vilket innebär att vatten- och energiförbrukningen har sänkts avsevärt. Dessutom tvättar de rent vid lägre temperaturer. Våra tvättmaskiner avvattnar textilierna effektivt, vilket gör att den efterföljande(dyra) torkprocessen förkortats. Vi är medlemmar i REPA-registret för att ta hand om våra förpackningar och har avtal med Stena Gotthard när det gäller att ta hand om gamla maskiner.

Miljöpolicy

I vår miljöpolicy står det att vi aktivt ska arbeta med miljöfrågor. Genom att följa Certways kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 och 14001 sätter vi kraft bakom orden.

Läs vår miljöpolicy här (PDF).

Energieffektiva lösningar

WED - Water Efficiency drum
Flertalet av våra tvättmaskiner är utrustade med en ny trumma, Water Efficiency Drum (WED). Den nya konstruktionen ger lägre vattenförbrukning eftersom avståndet mellan inner- och yttertrumma minimerats.

WLS - Water Level System
Våra tvättmaskiner är utrustade med WLS-teknik. WLS anpassar vattennivån till mängden tvätt och typ av tvättgods. Resultatet blir renare kläder och mindre vattenåtgång.

HTS - Humidity Tracking System
Vårt egenutvecklade, högteknologiska system, HTS, känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

CASCADETM
Det finns många fördelar med kaskadmönstret, CASCADETM. Hålen sitter tätt och avvattnar kläderna effektivt. De unika upphöjningarna hjälper till att dra ur ännu mer vatten. CASCADETM ger alltså låg restfuktighet och minimalt slitage på textilierna.

Snabbtvättprogram
Samtliga tvättmaskiner är utrustade med expressprogram som minskar tiden, energiförbrukningen och slitage på maskinerna.

Water Saving System - WSS
Water Saving System är ett förfinat viktmätningssystem. WSS väger tvätten och fyller tvättmaskinen med exakt rätt mängd vatten. Vid halvlast sparas ca 50%. Vid mindre last blir vattenbesparingen ännu större.