Tack till dig som medverkade på servicekursen i Göteborg

Vi vill tacka alla som deltog på servicekursen i Göteborg den 24:e mars. Alla medverkande fick möjligheten att få både praktisk och teoretisk kunskap om vårt sortiment.

 

Nästa servicekurs hålls i Stockholm den 21:e april.

För dig som inte hade möjlighet att medverka i Göteborg erbjuder vi servicekurser till hösten igen.

 

Hälsningar,

Patrik Wedberg

Tekniskt ansvarig

031-7520122