Service på tvättmaskin

Innan service

Fungerar inte maskinen som den ska?

Innan du ringer efter service är vi tacksamma om du kontrollerar följande:

  • Är säkringarna hela?

  • Är vattnet på?

  • Är filtret rengjort?

  • Är luckan/dörren ordentligt stängd?

  • Är arbetsbrytaren på väggen tillslagen?

Om allt ovanstående är som det ska och maskinen ändå inte fungerar kan du behöva beställa service. Är du hyresgäst vänder du dig till din fastighetsägare som kontaktar oss. Är du fastighetsägare vill vi att du ger oss följande information när du ringer:

  • Eventuell felkod – visas i så fall på maskinens display.

  • Modellbeteckningen – sitter på baksidan av maskinen.

  • Serienumret – sitter på baksidan av maskinen.

  • Utförlig felbeskrivning av vad det är som inte fungerar.

Med den här informationen är det lättare för oss och din lokala återförsäljare att ge dig bra service. Oss når du på 031-752 01 00.

Tack för din hjälp!