ProLine HX 180 MOPP är en högcentrifugerande mopptvättmaskin med stor kapacitet.

MopptvättmaskinProLine HX 180 MOPP

ProLine HX 180 MOPP är en högcentrifugerande mopptvättmaskin med en trumvolym på 180 liter. En mopptvättmaskin som kan tvätta upp till 120 moppar per tvättomgång. En större mopptvättmaskin som passar bra vid de stora städprojekten, för både fuktiga och torra städsystem.  

 

 

 

 

 

Artikelnummer: 101204

Produktinformation

Exakt rätt fuktighet på mopparna

Eftersom centrifugeringshastigheten är justerbar kan man ställa in exakt den fuktighet som krävs. Det ger städklara moppar som kan användas direkt efter tvätt.

Enklare för användaren

Tvättmaskinen är mycket enkel att använda. Den har en stor lucka som underlättar vid i- och urlastning av moppar.  HX 180 styr dessutom doseringsutrustningen och doserar rätt mängd tvätt- och impregneringsmedel. Du behöver inte plocka eller rensa mopparna eftersom tvättprogrammen har flera försköljningar och maskinen har tillräckligt stora hål i trumman för att skölja ur damm, grus och hår.

Tidsfördröjd start

Den har en inbyggd timerfunktion och du kan själv bestämma när mopparna ska vara färdiga att användas. Möjlighet till tidsfördröjd start finns från 0-99 timmar.

Skonsam tvätt

Det unika kaskadmönster, CASCADE, bearbetar textilierna oerhört skonsamt. Upphöjningarna vid perforeringarna gör att mopparna aldrig fastnar oavsett centrifugeringshastighet. 

Water Efficiency Drum

Flertalet av våra tvättmaskiner är utrustade med den unika trumman, Water Efficiency Drum (WED). Konstruktionen ger lägre vattenförbrukning eftersom avståndet mellan inner- och yttertrumma minimerats.

 

 

CASCADE - trumma

Det finns många fördelar med kaskadmönstret, CASCADE. Hålen sitter tätt och avvattnar kläderna effektivt och de unika upphöjningarna hjälper till att dra ur ännu mer vatten. CASCADE ger alltså låg restfuktighet och minimalt slitage på textilierna.

 

Water Level System

Våra tvättmaskiner är utrustade med WLS-teknik som anpassar vattennivån till mängden tvätt och typ av tvättgods. Resultatet blir renare kläder och mindre vattenåtgång.

Fundament

Fundament till ProLine HX 180. Maskinen fixeras mot fundamentet vilket bidrar till att vibrationer och ljudnivån reduceras.

Pumpsystem

Intelligent pumpsystem för professionell tvättmedelsdosering som kan kopplas ihop med alla ledande maskinmärken på marknaden. Finns i flera storlekar.

Tvättvagn TP 4

Ergonomisk tvättvagn med avvisarkåpor som minimerar risk för repor på maskinerna. Tvättvagnen har fyra länkhjul vilket gör att den rullar lätt över golvet även vid tung last.

Tekniska specifikationer

Dokument

Tillbehör