MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB 

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 600 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.

MKB:s marknadsandel av hyresrätter i Malmö är 33 procent. Av det totala bostadsbeståndet i Malmö är marknadsandelen 15 procent.

MKB:s mål är att kunna färdigställa omkring 500 nya bostäder om året. Under 2015 färdigställdes 505 lägenheter. Av dessa var 285 ordinarie nyproduktion och 220 kom till genom ombyggnation av lokaler i projektet Lokal till Hem. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 920 lägenheter i produktion och en påbörjad proejktering av drygt 1 000 lägenheter. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.
 

Miljötvättstuga i Nydala 

MKB Fastighets AB har i samarbete med PODAB skapat en miljötvättstuga i Nydala. Huvudsyftet med projektet är att pröva möjligheten att ersätta kemiskt tvättmedel med ett biotekniskt. Biotekniskt tvättmedel innebär tvätt på lägre temperaturer med minskad el- och vattenförbrukning som följd samt minskade utsläpp av kemiska ämnen. För att ytterligare begränsa miljöbelastningen har tvättstugan torktumlare och torkskåp med värmepumpsteknik.

www.mkbfastighet.se