MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 600 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.

Miljötvättstuga i Nydala 

MKB Fastighets AB har i samarbete med PODAB skapat en miljötvättstuga i Nydala. Huvudsyftet med projektet är att pröva möjligheten att ersätta kemiskt tvättmedel med ett biotekniskt. Biotekniskt tvättmedel innebär tvätt på lägre temperaturer med minskad el- och vattenförbrukning som följd samt minskade utsläpp av kemiska ämnen. För att ytterligare begränsa miljöbelastningen har tvättstugan torktumlare och torkskåp med värmepumpsteknik.