Pressmeddelanden

Pressmaterial 2019-05-09

PODABs koncept tar ansvar hela vägen 

Bygga nytt och renovera tvättstugor är en stor process och viktig investering för en bostadsrättförening eller fastighetsägare. Att utforma tvättstugan med hänsyn till både människa och miljö blir alltmer angeläget. PODABs koncept – Hjälp hela vägen, från skiss till färdig tvättstuga, är till för att möta dessa behov.

3D-bilder av tvättstuga för inspiration

 
Få utrymmen i ett flerfamiljshus kan bli så laddade som tvättstugan. Bostadsrättföreningen eller fastighetsägaren står inför många svåra val och beslut för att få till en genomtänkt planering och utformning med smarta och hållbara inköp. Att ha med sig riktiga proffs hela vägen kan ha stor betydelse. Det är inte så lätt att veta hur man ska göra för att fatta rätt, genomtänka beslut utan tillgång till god och uppdaterad kunskap. 

För PODAB är det en självklarhet att produkterna är energisnåla med hög kvalitet som håller länge. Också att erbjuda produkter med den senaste tekniken, som är användarvänliga och ergonomiskt genomtänkta för en trivsam och bekymmersfri tvättstuga. 

Kunskap, tät dialog, stöd och service i hela processen 

Med konceptet - Hjälp hela vägen, från skiss till färdig tvättstuga, tillförs kunskap i alla led och kunniga människor finns till hands för stöd och service. PODAB besiktigar kundernas tvättstugor, tar fram layoutförslag och erbjuder de bästa teknikerna och servicen. När utrustningen installerats finns PODABs personal till hands för stöd och service.

Inspirationsskisser ger säkrare val 

PODAB har arbetat med 3D- ritningar i många år, men nu utvecklas tekniken och inspirationsskisser lanseras. Det kan vara svårt att visualisera hur tvättstugan blir, men en mer detaljerad layoutritning ger en tydligare rumskänsla och en bättre bild av det färdiga resultatet. Fel inköp och onödiga misstag kan undvikas. Att skapa en tydligare bild gör det lättare att förmedla idén kring den nya tvättstugan vilket underlättar för våra kunder. De nya skisserna gör det också lättare att se hur man med enkla medel kan göra tvättstugan mer trivsam. 

Spetskompetens och fokus på utveckling 

PODAB är det enda svenska företaget i branschen som specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning. Målet har alltid varit att ha hög servicenivå och ta fram den bästa lösningen för den enskilda kundens behov. 

-Vi har ett stort engagemang för att fortsätta driva oss själva, vårt erbjudande och även branschen i en smart och omsorgsfull riktning framåt, säger Jimmy Nilsson, VD på PODAB. 

 

 
Info om PODAB:

PODAB är ett familjeföretag som levererat tvättstugeutrustning till svenska tvättstugor sedan 1945. De är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning och levererar produkter till flerbostadshus, städsektorn och brandstationer, för att bara nämna några platser.

För mer information kontakta:

Åsa Ahlström, Marknadschef, PODAB, tel 031-752 01 06, asa.ahlstrom@podab.se
Jimmy Nilsson, VD, PODAB, tel 031-752 01 31, jimmy.nilsson@podab.se