Pressmeddelanden

Pressmaterial 2019-12-18

Bekymmersfri och trivsam tvättstuga
– en stor vinst på flera sätt 

I ett flerfamiljshus spenderas många timmar i tvättstugan. Att göra den till ett rum som de boende mår bra i, tycker om och självklart väljer att använda är därför värdefullt för både individen och i ett större perspektiv även miljön. Vinsterna med en bekymmerfri och trivsam tvättstuga bekräftas regelbundet av PODAB:s kunder. 

PODAB står bakom ett stort antal trivsamma miljöer med hållbara och användarvänliga maskiner i tvättstugor runt om i landet. Glädjande nog är det många som hoppar på det lyckosamma förnyelsetåget som PODAB vill inspirera till och utformar sina tvättstugor med tydlig omtanke om människa och miljö. Några av dessa, hittar vi på södra Sveriges största studentboende, AF Bostäder och kommunala bostadsbolaget Göingehem. 

Inbyggda maskiner och gröna naturmotiv – studenterna fick roligare miljö och AF Bostäder ett vinnande koncept 

På studentboendet Magasinet skapades år 2016 en ny koncepttvättstuga med produkter från PODAB. Alla maskiner byggdes in och väggarna fylldes med naturmotiv. AF Bostäder ville ge en bra upplevelse för de som tvättar och göra något roligt av tvättstugan. Resultatet blev så lyckat att de valde att använda samma recept igen, när nya tvättstugor skulle byggas. 

- Upplägget med inbyggda maskiner har visat sig göra det enklare att göra rätt och de gröna tapeterna på väggarna har fått mycket god respons av de boende. Därför fortsatte vi i samma anda i våra två nybyggnadsprojekt; Proto och Sagoeken berättar Kristina Bondesson, projektledare på AF Bostäder.

AF Bostäder och deras boende är också mycket nöjda med ett separat servicerum som blev effekten av att maskinerna byggdes in och kopplades till automatisk dosering. I samarbete med PODAB:s professionella partner, EP-service, kunde PODAB leva upp till AF Bostäders mjuka värden som var angeläget för projektet.

- Vi hade tidigare maskiner från ett annat varumärke och rent krasst var vi inte nöjda med deras kundservice,säger Philip Stridh, teknisk förvaltare på AF Bostäder.

Digital bokning och energisnåla maskiner gör skillnad i Göinge 

Inför bygget av en modern gårdsstuga stod användarvänligt och energisnålt högst upp på kravlistan för det kommunala bostadsbolaget Göingehem. PODAB:s och den professionella partnern El & Fastighetstekniks spetskunskap, produkter och goda service matchade önskemålen väl. Till de energisnåla och smarta lösningarna infördes automatisk dosering – ett nytt inslag som bolaget var noga med att informera extra om. 

- När vi frågar de boende säger de att maskinerna är enkla att använda och förstå och de gillar att det finns olika språk att välja mellan. Vi har fått väldigt få frågor, så det rullar på, säger Niclas Bengtsson, driftsansvarig på Göingehem. 

Det digitala bokningssystemet är mycket omtyckt och har medfört betydligt bättre planering och organisering runt och i tvättstugorna. Placeringen i ett fint gårdshus är också ett uppskattat inslag.

- Det har blivit stor skillnad jämfört med hur tvättstugorna var innan, avslutar Niclas Bengtsson.

 

Referensinfo

Referens Göingehem

Referens AF-bostäder

 

För mer information kontakta:

Åsa Ahlström, Marknadschef, PODAB, tel 031-752 01 06, asa.ahlstrom@podab.se
Jimmy Nilsson, VD, PODAB, tel 031-752 01 31, jimmy.nilsson@podab.se